bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Rada Społeczna

Rada Społeczna Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej Podlaskiej jest organem inicjującym i opiniodawczym Samorządu Województwa Lubelskiego oraz organem doradczym Dyrektora Stacji.
Zasady i tryb działania Rady Społecznej określa ustawa o działalności leczniczej, Statut Stacji oraz Regulamin Rady Społecznej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej Podlaskiej.

Skład Rady Społecznej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej Podlaskiej.

Dariusz Litwiniuk - Przewodniczący

Członkowie:

         1. Adam Chodziński 

         2. Jerzy Rębek

         3. Karol Sudewicz

         4. Grzegorz GłowińskiOpublikował: Barbara Kononow
Publikacja dnia: 19.03.2020
Podpisał: Artur Kozioł
Dokument z dnia: 19.03.2020
Dokument oglądany razy: 2 472