bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Rada Społeczna

Rada Społeczna Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej Podlaskiej jest organem inicjującym i opiniodawczym Samorządu Województwa Lubelskiego oraz organem doradczym Dyrektora Stacji.
Zasady i tryb działania Rady Społecznej określa ustawa o działalności leczniczej, Statut Stacji oraz Regulamin Rady Społecznej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej Podlaskiej.

Skład Rady Społecznej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej Podlaskiej.

Dariusz Litwiniuk - Przewodniczący

Adam Chodziński - Wiceprzewodniczący

Członkowie:

  1. Dariusz Gomółka
  2. Karol Sudewicz
  3. Riad Haidar


Opublikował: Barbara Kononow
Publikacja dnia: 25.09.2019
Podpisał: Tadeusz Łazowski
Dokument z dnia: 25.09.2019
Dokument oglądany razy: 1 972