bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Rada Społeczna

Rada Społeczna Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej Podlaskiej jest organem inicjującym i opiniodawczym Samorządu Województwa Lubelskiego oraz organem doradczym Dyrektora Stacji.
Zasady i tryb działania Rady Społecznej określa ustawa o działalności leczniczej, Statut Stacji oraz Regulamin Rady Społecznej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej Podlaskiej.

Skład Rady Społecznej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej Podlaskiej.

Piotr Dragan - Przewodczący

Członkowie:

  1. Andrzej Marciniuk  z-ca przewodniczącego
  2. Jacek Danieluk
  3. Grzegorz Głowiński
  4. Dariusz GomółkaOpublikował: Barbara Kononow
Publikacja dnia: 13.04.2016
Podpisał: Barbara Kononow
Dokument z dnia: 21.01.2016
Dokument oglądany razy: 1 322